Iterms for Ground Breaking Ceremony ( các hạng mục sự kiện khởi công )

 

Mục lục

I. DECORATION OUTSIDE EVENT ( TRANG TRÍ NGOÀI SỰ KIỆN )

II. CEREMONY'RECEPTION AREA ( KHU VỰC LỄ TÂN )

III. CEREMONY AREA ( KHU HỌP LỄ )

VI. TOOL FOR THE RITUAL GROUND BREAKING CEREMONY ( DỤNG CỤ KHỞI CÔNG, ĐỘNG THỔ )

V. VENTILATION AND COOLING SYSTEM ( HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ LÀM MÁT )

VI. OTHER SERVICIES ( CÁC DỊCH VỤ KHÁC ) 

NO NContent - Material
 Hạng mục - Chất liệu 

 

Photos for reference
Hình ảnh minh họa

 

I

DECORATION OUTSIDE EVENT

Trang trí bên ngoài sự kiện

 
1 Colourful flags 
Make the path to the event area
Cờ vải nhiều màu
Làm đường dẫn vào nơi tổ chức Sự kiện
II

CEREMONY'RECEPTION AREA
Khu Lễ tân đón khách

 
1 Big umbrellas covers the Reception area
Big umbrellas D=2,5m
Ô lớn che khu vực Lễ tân 
Ô lớn đường kính 2,5m
2 Reception tables 
Table - cover
Bàn Lễ tân đón khách
Bàn phủ khăn váy
3 Red carpet 
Capet size 2m, for road to reception area
Thảm đỏ 
Thảm khổ 2m, trải lối đi khu Lễ tân
III

CEREMONY AREA
Khu họp Lễ

 
1 Ceremony tents 
Tents frame structure Steel space combination, Standard assembly, canvas roof
Nhà bạt làm nhà Họp lễ 
Nhà bạt kết cấu khung tổ hợp không gian, lắp ráp theo tiêu chuẩn, mái bạt
2 Wall covering on Ceremony tents
Wall by Curtain colour red - white or blue - white
Vách che Nhà bạt Họp Lễ
Vách vải trắng - đỏ hoặc trắng - xanh
3 Celling of Ceremony tent
Celling by white Curtain
Trần Nhà Họp lễ 
Trần vải trắng
4 Green carpet 
Capet size 2m, for ceremony'floor
Thảm xanh
Thảm khổ 2m, trải nền
 
5 Red carpet 
Capet size 2m & 1m, for meeting'Access road 
Thảm đỏ 
Thảm khổ 2m & 1m, trải lối đi trong khu họp lễ
6 Stage of Ceremony
Steel frame, 20mm wood, carpet 
Sân khấu họp lễ
Khung xương thép, gỗ dày 20mm, trải thảm
7 Set stairs along the stage
Steel frame, 20mm wood, carpet 
Bộ cầu thang chạy dọc theo sân khấu
Khung xương thép, gỗ dày 20mm, trải thảm 
8 Backrop of Ceremony
Steel frame, canvas print hifi
Phông chính họp lễ
Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số như thiết kế
9 Audio system
JBL Loudspeaker, micros, Equalizer, Amply, Soundgraf Mixer table, control by 1 persons
Âm thanh phục vụ họp lễ
Loa JBL,  Micro có dây và không dây, Bàn Micxer Suondgraf, Equalizer, Amply, 1 người điều khiển 
10 Podium for speaker
As the picture
Bục phát biểu cho diễn giả
Như ảnh 
11 Podium for MC, Translator
As the picture
Bục phát biểu cho MC, Phiên dịch
Như ảnh 
12 Decoration for Podium 
Fresh flower, Logo Company
Trang trí bục phát biểu
Hoa tươi cắm lẵng, Lô gô doanh  nghiệp
13 VIP tables
Table - cloth
Bàn VIP
Bàn phủ khăn váy
14 Decoration VIP table
Fresh Flower
Trang trí bàn VIP
Hoa tươi cắm lẵng
15 Water on VIP tables
Glasses & dishes and fresh water bottle
Nước trên bàn VIP
Bộ cốc đĩa uồng nước và Nước khoáng đóng chai
16 Guest chairs
Meeting chair - covered with cloth and bowtie
Ghế cho toàn bộ Đại biểu
Ghế hội nghị, phủ khăn váy, thắt nơ 
 
IV

TOOL FOR THE RITUAL GROUND BREAKING CEREMONY

Dụng cụ khởi công, động thổ

 
1 Tools for the Ritual
Shovels decorate, Table - cloth, Tray covered with silk for tools ( white glovers, helmet.)
Dụng cụ phục vụ Nghi lễ
Xẻng trang trí, Bàn phủ khăn váy, Khay phủ lụa để dụng cụ Khởi công, động thổ ( Găng tay trắng, mũ bảo hộ nhựa trắng)
2 Sand box for the Ritual
As design
Hộp cát phục vụ Nghi Lễ 
Theo thiết kế
3 Fire works
Paper fire works machine, control by Tin Phat' staffs
Pháo hoa
Máy bắn pháo hoa kim tuyến,điều khiển bởi nhân viên Tín Phát
V

VENTILATION AND COOLING SYSTEM
Hệ thống thông gió và làm mát

 
1 Industrial fans System
Big fan, Power cord, socket, Attomat
Hệ thống Quạt công nghiệp
Quạt công nghiệp,dây điện nguồn, ổ cắm, Attomat.
2 Air conditioner fan System
Air conditioner fan, Power cord, socket, Attomat
Hệ thống quạt điều hòa hơi nước
Quạt điều hòa, dây điện nguồn, ổ cắm, Attomat.
VI

OTHER SERVICIES
Các dịch vụ khác

 
1

Taking photograph of the whole Event:

Photographers, cameras & sync devices, programmed shooting
Chụp ảnh toàn bộ sự kiện
Người chụp ảnh, máy ảnh & các thiết bị đồng bộ, chụp theo chương trinh

2 Filming of the whole Event
Camera, camcorder & sync devices, video recording program.
Quay Video toàn bộ Sự kiện
Người quay, máy quay & các thiết bị đồng bộ, quay video theo chương trinh.
3 Invitation and envelope
Printing and machining according to the design
Giấy mời và phong bì
In và gia công theo thiết kế 

 

0912 398 171
popup

Số lượng:

Tổng tiền: