Copy of Increat

Mục lục

I. DECORATION OUTSIDE EVENT ( TRANG TRÍ NGOÀI SỰ KIỆN )

II. WELCOME GATE ( CỔNG CHÀO ĐÓN KHÁCH )

III. RECEPTION AREA

IV. PHOTOGRAPH & CHECKIN EVENT AREA ( KHU VỰC CHỤP ẢNH, CHECK IN SỰ KIỆN )

V. TEA & COFFEE ( TRÀ & CAFE )

VI. CEREMONY AREA ( KHU HỌP LỄ ) 

VII. SHOW AREA SERVICES, PRODUCT AREA

VIII. DISTURBING ACTIVITIES FOR EVENT ( HOẠT NÁO PHỤC VỤ SỰ KIỆN )

IX. STAFF EVENT ( NHÂN SỰ PHỤC VỤ SỰ KIỆN )

X. OTHER EQUIPMENT & SERVICIES ( CÁC THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KHÁC )

XI. PRINTED & GIFTS FOR EVENT ( Sản phẩm in & Quà tặng cho Sự kiện ) 

XII. BANQUET AREA ( INDOOR ) - KHU TIỆC CHIÊU ĐÃI ( TRONG NHÀ )

XIII. REHEARSAL FOR PROGRAM ( TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ) 

 

No Content - Material Photos for reference
Hình ảnh minh họa
I

DECORATION OUTSIDE EVENT
Trang trí phía ngoài  Sự kiện

 
1 Big Sign for guide the distance to the event area 
Big sign by canvas print hifi. Content & decoration position as design
Biển chỉ dẫn lớn hướng dẫn tới nơi tổ chức sự kiện 
Biển chỉ dẫn lớn in bạt Kỹ thuật số, Nội dung & vị trí lắp đặt theo thiết kế 
 
II

WELCO ME GATE
Cổng chào đón khách

 
1 Welcome Gate 
Steel frame, canvas print hifi as design
Cổng chào đón khách. 
Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số như thiết kế
III

RECEPTION AREA

 
1 Recpetion tent ( Other Option )
Steel frame, Standard assembly, canvas roof
Nhà bạt làm nhà Lễ tân ( Phương án khác )
Khung giàn không gian thép, lắp ráp tiêu chuẩn, mái bạt siêu bền
 
2 Pano front Ceremony tent 
Steel frame, canvas print hifi content about services, product as design
Pano trước cửa nhà bạt 
Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số như thiết kế 
3 Ritual memorial
Pictrure 4-color print as approval design, frames wooden, decorative writings, racks for Photo frames
Nghi thức ký lưu niệm
Hình ảnh in 4 màu theo thiết kế được duyệt, bút ký trang trí, giá để tranh
IV

PHOTOGRAPH & CHECKIN EVENT AREA
Khu vực Chụp ảnh & Checkin Sự kiện

 
1 Backrop for photograph 
Steel frame, canvas print hifi.as design
Phông chụp ảnh 
Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số như thiết kế
2 Stage for photograph 
Steel frame, 20mm wood, carpet as design
Sân khấu chụp ảnh
Khung xương thép, gỗ dày 20mm, trải thảm như thiết kế
3 Decoration for photograph area
as design 
Trang trí khu khu chụp ảnh
Theo thiết kế 
V

TEA & COFFEE
Tiệc trà & coffee 

 
1 Tea & Coffee  
Tea, Coffee, Fresh water, Milk, soft drink, Fruits.
Tiệc trà & coffee
Trà, cafe, nước khoáng, nước ngọt, hoa quả tươi 
2 Waiters
Người phục vụ 
3 Tables system for Tea & coffe
Table -cover 
Hệ thống bàn tiệc trà
Bàn phủ khăn váy
4 Decoration Tea & Coffe
Decoration by fresh flower or mini scene 
Trang trí khu vực Tiệc trà & coffe 
Trang trí bằng hoa tươi hoặc tiểu cảnh 
VI

CEREMONY AREA
Khu họp Lễ

 
1 Floor wooden for Ceremony tent
Steel frame, 20mm wood
Sàn gỗ cho toàn bộ nhà bạt họp lễ
Khung xương thép, gỗ dày 20mm
2 Decoration Stage area
Decoration by fresh flower
Trang trí khu vực Sân khấu 
Trang trí bằng hoa tươi
3 Light systerm for Stage' Ceremony
Part colums, Beam, LED lihgt in stage system, with the synchronous and technician controls
Hệ thống ánh sáng sân khấu họp Lễ
Đèn parth lắp cột / Đèn Beam, Metal lắp sân khấu cùng các thiết bị đồng bộ. Kỹ thuật viên điều khiển .
4 Equipment support for the stage
Snow sprayers, smoke generators
Thiết bị hỗ trợ sân khấu
Máy phun tuyết, máy phun khói
5 Backrop of Ceremony ( other option Backrop)
LED screen & sub-backrop 
Phông chính họp lễ ( Phương án khác của Phông chính )
Màn hình LED & Backrop phụ     
5.1 LED screen for Video Clip Slideshow
LED Screen by modun, the synchronous
Màn hình LED phục vụ trình chiếu Video Clip
LED xếp theo modun, các thiết bị đồng bộ
5.2 Sub-backrop
Steel frame, canvas print hifi/ other material as design
Backrop phụ
Khung thép, mặt bạt in in kỹ thuật số/ Chất liệu khác như thiết kế 
5.3 Design visual as Program
Design the picture slie for LED Screen as scrip 
Thiết kế visual theo chương trình
Thiết kế Slie hình ảnh cho Màn hình LED theo kịch bản 
5.4 Technician 
Controls LED Screen as program & scrip
Kỹ thuật viên 
Điều khiển màn hình LED theo chương trình& kịch bản
6 Name card on VIP tables 
Name card by mica, VIP'names print as list 
Bảng tên trên bàn VIP
Bảng tên mica, tên VIP in theo danh sách 
7 VIP chairs ( other option for VIP chairs)
Leather chair, (no covered)
Ghế cho VIP  ( phương án khác của ghế VIP)
Ghế da (không phủ )
VII

SHOW AREA SERVICES, PRODUCT AREA
Khu Trưng bày dịch vụ, sản phẩm     

 
1 Pano picture, shelves system for show services, product
Steel frame, canvas print hifi as design
Hệ thống Pano, giá kệ  trưng bày dịch vụ, sản phẩm 
Pano Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số. Kệ giá theo thiết kế
2 Decoration show area
as design 
Trang trí khu trưng bày 
Theo thiết kế 
VIII DISTURBING ACTIVITIES FOR EVENT
Hoạt náo phục vụ Sự kiện
 
1 Dance Lion group
Actors with with props to perform traditional lion dances
Đoàn múa Lân Sư
Diễn viên và đạo cụ biểu diễn màn múa Lân truyền thống
2 Drum Festival
Actors with props to perform traditional drums
Trống hội
Diễn viên và đạo cụ biểu diễn các điệu trống truyền thống
3 Singers for Party
Male/ Female, professional / famous
Ca sĩ phục vụ sự kiện
Nam/Nữ, Chuyên nghiệp/ nổi tiếng biểu diễn
IX

STAFF EVENT
Nhân sự phục vụ Sự kiện

 
1 Lady Reception for Event
The Lady looks pretty, The same "Ao dai" dress &  makeup, sevice for the Cerymony and ritual Opening Ceremony
Lễ tân nữ phục vụ Sự kiện
Lễ tân nữ ngoại hình khá, trang phục "Áo dài", trang điểm như nhau, phục vụ họp lễ và Nghi thức Khánh thành
2 MC by Vietnamese
MC profesional / TV editor
Người dẫn chương trình tiếng Việt
Người dẫn chương trình chuyên nghiệp/ Biên tập viên đài truyền hình
3 Translator 
Translate as MC and Speeches
Phiên dịch
Dịch theo MC và các bài phát biểu
X OTHER EQUIPMENT & SERVICIES
Các thiết bị & dịch vụ khác
 
1 Driver'waiting tents
Tents standard frame, canvas roof, wall. Inside tables and chairs, ashtray
Nhà bạt làm nhà chờ cho lái xe
Nhà bạt khung tiêu chuẩn, mái bạt, vách bạt, Bên trong bố trí bàn ghế, gạt tàn
XI

PRINTED & GIFTS FOR EVENT
Sản phẩm in & Quà tặng cho Sự kiện

 
1 Event gifts
According to the selected form, print / engrave content, logo
Quà tặng sự kiện
Theo mẫu lựa chọn, in/khắc nội dung, logo
2 Gift bag
Fabric bags / Paper bags processed by gift, printed content, logo
Túi đưng quà
Túi vải / Túi giấy gia công theo quà tặng, in nội dung, logo
XII

BANQUET AREA
Khu Tiệc chiêu đãi

 
1 Banquet tents 
Tents frame structure Steel space combination, Standard assembly, canvas roof
Nhà bạt làm nhà tiệc chiêu đãi
Nhà bạt kết cấu khung tổ hợp không gian, lắp ráp theo tiêu chuẩn, mái bạt
2 Separate areas 
By curtain ( colour red - white /blue - white) or white canvas or canvas print hifi, Steel frame, white canvas, as design
Ngăn cách các khu vực
Bằng vải / bạt trắng / bạt in hifi, khung thép mặt bạt trằng như thiết kế
 
3 Banquet'Reception area
Khu Lễ tân đón khách dự tiệc
4 Green carpet 
Capet size 2m, for baquet'floor
Thảm xanh
Thảm khổ 2m, trải toàn bộ nền họp lễ
5 Decoratin for Banquet area
Ribbon, colored football, Plants as design
Trang trí Khu Tiệc chiêu đãi
Dải lụa, Bóng màu, Cây như thiết kế
6 Stage of Banquet 
Steel frame, 20mm wood, carpet as design
Sân khấu khu vực tiệc
Khung xương thép, gỗ dày 20mm, trải thảm như thiết kế
7 Backrop of Banquet
Steel frame, canvas print hifi as design
Phông chính khu vực tiệc
Khung thép, mặt bạt in kỹ thuật số như thiết kế
8 Audio system for banquet
JBL Loudspeaker, micros, Equalizer, Amply, Soundgraf Mixer table, control by 1 persons
Âm thanh phục vụ Tiệc chiêu đãi
Loa JBL,  Micro có dây và không dây, Bàn Micxer Suondgraf, Equalizer, Amply, 1 người điều khiển 
9 Light systerm for Stage' banquet
parth lihgt, Beam light system for stage
Hệ thống ánh sáng sân khấu Tiệc
Hệ thống đèn par, đèn Beam 
 
10 System table to setup banquet
As the request and design
Hệ thống bàn bày tiệc chiêu đãi
Theo yêu cầu và thiết kế 
 
11 Banquet' Tables for Guest 
Round/ rectangle table. All table -cloth
Bàn tiệc cho Đại biểu
Bàn tròn/ bàn chữ nhật, Phủ khăn váy
 
12 Guest chairs
Meeting chair - covered with cloth and bowtie
Ghế cho toàn bộ Đại biểu
Ghế hội nghị, phủ khăn váy, thắt nơ
 
13 Course menu
Choice options as the Manue 
Thực đơn tiệc chiêu đãi
Lựa chọn theo thực đơn
 
XIII

REHEARSAL FOR PROGRAM
Tổng duyệt chương trình    

 
1 Rehearsal MC 
As scrip program event
Người dẫn chương trình tổng duyệt
Như kịch bản sự kiện
 
2 Lady Reception for Rehearsal
As scrip program event
Lễ tân nữ hỗ trợ tổng duyệt
Như kịch bản sự kiện
 
3 Audio system for Rehearsal
As scrip program event 
Âm thanh hỗ trợ tổng duyệt
Như kịch bản sự kiện
 
4 LED Screen for Rehearsal ( if any)
As scrip program event
Màn hình LED hỗ trợ tổng duyệt ( nếu có )
Như kịch bản sự kiện
 
0912 398 171
popup

Số lượng:

Tổng tiền: